Makaslı Platform Periyodik Kontrol Fenni Muayene Raporu

Makaslı Platform Periyodik Kontrol Fenni Muayene Raporu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince Makaslı Platformlar, yılda en az bir defa yetkili kişilerce kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.