İş Makinaları Periyodik Kontrol Fenni Muayene Raporu

İş Makinaları Periyodik Kontrol Fenni Muayene Raporu

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğince İş Makinaları, yılda en az bir defa yetkili kişilerce kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.